top of page
Mrs Haiti.JPG

Mrs. HAITI International 2020 Molina Pierre

Mrs. HAITI International 2019 Solange Gustave

Mrs. Haiti International 2018  Modoline Altenor

Mrs. Haiti International 2017  Judy Leger

Mrs. Haiti international 2016 Lulu Orange

Mrs. Haiti International 2015 Andrea Graham

Mrs. Haiti International 2014 Lorraine Charles 
 

bottom of page